Muthu JK created a new article
19 w

மாரடைப்பு அறிகுறிகள் & அறிவுரைகள் | #heartattack #health

மாரடைப்பு அறிகுறிகள் & அறிவுரைகள்

அதிகமாக உடற்பயிற்சி (வார்ம்அப் எடுத்துக் கொள்ளாமல்) செய்பவர்களுக்கும், திடீரென கடுமையான வேலைகளில் ஈடுபடு??