Primary Menu

Top Menu

October 18, 18

கேரளாவில் மனிதக் கழிவை அகற்றும் ரோபோ அறிமுகம் – கமல்ஹாசன் பாராட்டு

மனிதக் கழிவுகளை அகற்ற நாட்டிலேயே முதன்முறையாக கேரளாவில் ரோபோவை அறிமுகம் செய்திருப்பதற்கு நடிகர் கமல் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார். சக மனிதன் மீது நமக்கு இருக்கும் மரியாதையையைம் சுயமரியாதையையும் இது பல படி உயர்த்தி இருக்கிறது என்றும் கமல் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கமல்ஹாசன் டுவிட்டரில் இன்று ஒரு கருத்தை பதிவிட்டுள்ளார். அதில் கேரளம் இந்தியாவுக்கே அறிமுகப்படுத்தியிருக்கும் மனிதக் கழிவை அகற்றும் ரோபோ இயந்திரம், சகமனிதன்பால் நமக்குள்ள மரியாதையையும் நம் சுயமரியாதையையும் பல படி உயர்த்தியிருக்கிறது என்று பாராட்டியுள்ளார்.

Leave a Reply

Left Menu Icon
Right Menu Icon