Primary Menu

Top Menu

October 22, 18

இனி Youtube செயலியிலும் Night Mode வசதி அறிமுகம்

பிரபல வீடியோ பதிவு தளமான Youtube மொபைல் செயலியில் இறுதியாக Night Mode வசதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

 

Chrome, Twitter போன்ற செயலிகளில் இருப்பதுப் போல் தற்போது Youtube-லும் இரவு நேரத்திற்கு பயன்படும் வகையில் Night Mode வசதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

 

இந்த வசதியானது தற்போது Android போன்களுக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

 

கூகுள் நிறுவனத்தின் வீடியோ பதிவு தளமான Youtube தனது வாடிக்கையாளர்களு பயன் அளிக்கும் திட்டங்கள் பலவற்றை சமீப காலமாக அறிமுகம் செய்து வருகின்றது. அந்த வகையில் தற்போது Night Mode வசதியினை அறிமுகம் செய்துள்ளது.

 

இந்த வசதியினை கொண்டு பயனர்கள் இரவு நேரங்களில் குறுகிய ஒளிக்கற்றை வெளியிடும் Youtube செயலியினை பயன்படுத்த இயலும்.

 

வெளிச்சம் அற்ற நேரங்களில் அதிக ஒளிகற்றை வெளியிடும் செயலிகள் கண்களை பாதிக்கும் என்பதால் மொபைல் செயலிகள் பல தங்களது செயலிகளில் Night Mode வசதியினை அறிமுகம் செய்து வருகின்றனர்.

 

அந்த வகையில் தற்போது தான் Youtube இந்த வசதியினை அறிமுகம் செய்கிறது.

 

Leave a Reply

Left Menu Icon
Right Menu Icon